Home

Driejaarlijkse Stephan De Jonghe Pianowedstrijd

Driejaarlijks organiseert de Stephan De Jonghestichting in Aalst een concours voor beloftevolle jonge pianisten.

De Stephan De Jonghestichting wil jong talent een podium geven, richt voor haar laureaten recitals en concerten in, en tracht jonge musici op allerlei manieren verder te ondersteunen.
Voor vele laureaten was deze wedstrijd een opstap naar een succesvolle carrière als uitvoerend musicus.

In de geest van de jonggestorven Stephan De Jonghe (1902-1933), bezieler van het muzikale leven in de jaren 20-30 in Aalst en ver daarbuiten, zet deze stichting sinds 1969 zijn missie verder:
het Vlaamse concertleven vernieuwen en verrijken…

Driejaarlijkse Stephan De Jonghe Compositiewedstrijd

Eveneens driejaarlijks wordt een compositiewedstrijd uitgeschreven voor jonge componisten. De compositie van de winnaar is tevens het plichtwerk van de daaropvolgende pianowedstrijd. Vaak zijn de deelnemers van beide wedstrijden generatie- en studiegenoten waardoor pianisten in dialoog kunnen gaan met componisten en vice versa. Met deze compositiewedstrijd wil de Stichting jong compositietalent stimuleren en de gelegenheid bieden dat hun compositie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd door verschillende pianisten.

Navigate